אודות

כנס החירות הינו מפעל ייחודי אשר נוסד על ידי התנועה הליברלית החדשה ומרכז איין ראנד בישראל והוא מכנס יחדיו את האנשים והארגונים הפועלים לקידום החירות האישית והכלכלית בישראל.

 

החברה הישראלית ניצבת בפני אתגרים גדולים ומורכבים בתחומי הביטחון, הכלכלה והחברה והתפיסה הרווחת כי ניתן לענות על כל האתגרים הללו על ידי שליטה, חקיקה ואסדרה של חיי החברה והאזרחים מעלה דאגה עמוקה וחשש גדול לחירותו של היחיד ולמרקם החיים בישראל.

 

חברה מודרנית, ליברלית ותוססת תלויה בחופש הביטוי והעיתונות, חופש התנועה, חופש המחשבה והאמונה, חופש ההתאגדות וחירותו של האדם משרירות ליבו של הממשל כל עוד לא פגע בגופו או ברכושו של אחר. תפקידה של הממשלה הוא לשמור על חירות אזרחיה, על מנת שיוכלו לחיות את חייהם באופן חופשי, ללא חשש מאלימות ומכפייה, מצד הממשלה או מצד אזרחים אחרים.

 

הכנס מביא את מיטב הדוברים, החוקרים, העיתונאים, הפוליטיקאים ואנשי העסקים העוסקים בנושא אלו בחיי היום יום בין אם מתוך אידאולוגיה ובין אם מתוך ההכרח קיומי של החיים בישראל.

 

הכנס מהווה מקום מפגש לקהילה הליברלית בישראל המרכזת לתוכה גוונים רבים בקשת הדעות הפוליטיות.

 

כנס החירות החמישי בסימן עסקים

הכנס החמישי בסדרת כנסי החירות יעמוד בסימן עסקים ויעסוק בקשיים, האתגרים והפתרונות הניצבים בפניהם בדרך לשגשוג וצמיחה.

אין בעל עסק שלא נתקל בקשיים מול המנגנונים הביורוקרטיים של המדינה, מילא טפסים, הגיש בקשות, ויתר על משרות, שכר רואי חשבון, ציית לחוקים ושילם מסים.

למרות הצהרות הממשלה לגבי הפחתה וטיוב הרגולציה, ישראל ממשיכה להידרדר במדד עשיית העסקים של קרן המטבע העולמית, והנושאים הנסקרים בו הם רק קצה הקרחון של הרגולציה הישראלית.

כנס החירות מניח על השולחן מגוון של פתרונות ליברליים ברי ביצוע לשחרור המגזר העסקי מהנטל הרגולטורי ואת הצדקתם התועלתית והמוסרית.

אביתר קירשברג

מנהל כנס החירות החמישי

תוכניית הכנס להורדה

בועז ארד
עובד מפקדה
דרור לביא
המחצבה
אחראי הפקות וידאו
אביתר קירשברג
מנהל כנס החירות החמישי